Tarımsal Uygulamalar

Hayvan Yemi  

Kümes hayvanlarının, büyükbaş hayvanların ve koyunların günlük yem tüketimlerinin içerisine Kalsine Manyezit ilave edilmesi, magnezyum eksikliğinin önlenmesi için oldukça önemlidir. Aynı zamanda büyükbaş hayvanların süt veriminin artırılmasında da önemli rol oynar. Beslenme döngüsündeki magnezyum eksikliğinin sebep olduğu sağlık problemleri şu şekilde sıralanabilir;

•    Kas kasılmaları ve titremeleri
•    Sendeleme belirtileri
•    Hızlı soluma
•    İştah kaybı ve buna bağlı birçok düzensizlikler
•    Büyüme döneminde iskelet deformasyonu ve gelişme & büyüme gecikmesi
•    Süt azalması

 

Hayvan Yemi İçin  Kalsine Manyezit (CCM) Kaliteleri

  Kimyasal Analiz ( % ağırlıkça)  
Kaliteler MgO SiO2 CaO Fe2O Ateş Kaybı*
KCM AF-90 90 6 2,5 1,5 4
KCM AF 83 10 4,5 2,5 8

 

 Ürünler Refrakter Sektörü Refrakter Endüstrisi    └Sinter Manyezit (DBM)    └Fused Manyezit (Ergitilmiş Manyezit)    └Kalsine Manyezit (CCM) Demir Çelik Endüstrisi    └BOF (konvertör)    └Çelik Döküm Potaları    └Elektrik Ark Ocakları    └İndüksiyon Ocakları    └Tandiş    └Vakum Altında Gaz Giderme Çimento Endüstrisi    └Döner Fırın Uygulamaları    └Kalite ve Dizayn Mühendisliği    └Örüm talimatları Kireç Endüstrisi Cam Endüstri Demir Dışı Metal Endüstrisi Refrakter Dışı Sektörler Kaynak Sektörü Örtü Tozları Çevre ve Kimya Sektörü Medikal Uygulamalar Rezistans ve Isıtıcı Elemanlar Sektörü Tarımsal Uygulamalar Madencilik Sektörü İnşaat Sektörü Ürün Portföyü ve Hizmet Edilen Sektörler