Vakum Altında Gaz Giderme

Yüksek saflıktaki kromit ve manyezit cevherlerinin elektrik ark ocaklarında ergitilmesiyle fused oksi-krom ürünü elde edilir. Vakum altında gaz giderme fırınları için kullanılan refrakter tuğlalar, fused oksi-krom ile üretilmektedir. Kümaş’ın refrakter anlamında yıllardır biriktirdiği bilgi birikimini birleştirerek üretilen ürünler, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda butik olarak dizayn edilebilir.

 Ürünler Refrakter Sektörü Refrakter Endüstrisi    └Sinter Manyezit (DBM)    └Fused Manyezit (Ergitilmiş Manyezit)    └Kalsine Manyezit (CCM) Demir Çelik Endüstrisi    └BOF (konvertör)    └Çelik Döküm Potaları    └Elektrik Ark Ocakları    └İndüksiyon Ocakları    └Tandiş    └Vakum Altında Gaz Giderme Çimento Endüstrisi    └Döner Fırın Uygulamaları    └Kalite ve Dizayn Mühendisliği    └Örüm talimatları Kireç Endüstrisi Cam Endüstri Demir Dışı Metal Endüstrisi Refrakter Dışı Sektörler Kaynak Sektörü Örtü Tozları Çevre ve Kimya Sektörü Medikal Uygulamalar Rezistans ve Isıtıcı Elemanlar Sektörü Tarımsal Uygulamalar Madencilik Sektörü İnşaat Sektörü Ürün Portföyü ve Hizmet Edilen Sektörler