Örüm talimatları

Örgüden önce eski örgü atıkları iyice temizlenmeli, gerektiğinde fırça ile kazınmalıdır.

KM-READY MIX İle Manyezit Esaslı Tuğlalara Ait Harçlı Örgü

1. KM-READY MIX hazır örgü harcıdır, yalnızca şebeke suyu ilave edilerek kullanılmalıdır.
2. Rutubet almış torbalar kullanılmamalıdır.
3. Karıştırma mekanik bir mikserle yapılmalıdır.
4. Hazırlama adımları:
- 100 kg KM-READY MİX tozu için kullanılması gereken su miktarı 30 - 35 litredir.
- Harç teknesi 50 - 200 kg arası harcı karıştıracak şekilde silindir veya dörtgen kova olabilir.
- Harç teknesine konulan toz harcın üzerine, kullanılacak suyun tamamı ilave edildikten sonra mekanik mikser ile karıştırma başlatılır.
- Karıştırma süresi kullanılan karıştırıcının etkinliğine bağlı olarak 3 - 10 dk arasında değişebilir.
- Karıştırma işlemi, harç homojen bir şekilde kıvamını alıncaya kadar devam ettirilmelidir.
- Eğer gerekirse, bu aşamadan sonra kıvamı ayarlamak için bir miktar daha su ilave edilebilir. Bu durumda 2 dakika daha karıştırılmalıdır.
- Harç kıvamı uygulamayı yapacak usta tarafından belirlenmelidir.
5. Hazırlanan harç uzun süre kıvamını koruyabilmektedir. Ancak karıştırma süresinin artmaması ve harç kıvamının her seferinde aynı şekilde ayarlanabilmesi için 100 kg lık partiler halinde karışımlar tercih edilmelidir.
6. Kullanılmadığı zamanlarda harç teknesinin ağzı kapalı tutulmalıdır. Bu durumda harç en az 3 gün kullanıma uygun halde olur. Yalnızca 2 dakikalık bir karıştırma işlemi ile tekrar kullanıma hazır hale gelir.

ALÜMİNA ESASLI TUĞLALARA AİT HARÇLI ÖRGÜ

Refrakter örümün performansı ve sürekliliği refrakter tuğla ve harç seçiminin doğru yapılmasına bağlıdır. Harcın karakteristiği ve bileşimi tuğlalarla uyumlu, refrakterlik özelikleri benzer olmalıdır. Harç kıvamı önemli bir özelliktir. Harç, uygun karıştırma sıvısıyla karıştırıldığında yüksek plastik özelliklere sahip olmalı, kuruduktan ve piştikten sonra meydana gelen büzülme az olmalıdır. lsı ile sertleşen harçlar seramik bağ oluştururken, hava ile sertleşen harçlar ise kimyasal bağ oluşturmaktadır. Örüm için gerekli harç miktarı tuğla tonajının % 3 - 5' i kadar olup, harçlar nem etkisinin önlenmesi için kesinlikle kuru şartlarda depolanmalıdır. Karıştırma sırasında tüm ekipmanın temiz olması çok önemlidir. Harçlar, istenilen kıvamın elde edilebilmesi için uygun miktarda su çözeltisi (38 – 40 Bome sodyum silikat) ile karıştırılmalı ve mümkün olan en ince miktarda ( ̴1 mm) sürülmelidir. Kimyasal bağlayıcı içeren harçlar 30 dk. içinde kullanılmalıdır.

ÇİMENTO DÖNER FIRINI DEVREYE ALMA BİLGİLERİ

Döner fırının tavlanması klinkerleşme reaksiyonu için fırın sisteminin uygun sıcaklığa getirilme operasyonudur. Tavlama işlemi, döner fırın tuğlalarının en uzun servis ömrünü sağlamak üzere, kurutma ve kontrollü yüksek sıcaklık uygulanması ile düzgün yapısal genleşmesinin sağlanması esasına dayanır. Uygulanan tuğla miktarına ve duruş sürelerine göre KÜMAŞ’ ın önerdiği tavlama – soğutma grafiği aşağıdadır.

 

 Ürünler Refrakter Sektörü Refrakter Endüstrisi    └Sinter Manyezit (DBM)    └Fused Manyezit (Ergitilmiş Manyezit)    └Kalsine Manyezit (CCM) Demir Çelik Endüstrisi    └BOF (konvertör)    └Çelik Döküm Potaları    └Elektrik Ark Ocakları    └İndüksiyon Ocakları    └Tandiş    └Vakum Altında Gaz Giderme Çimento Endüstrisi    └Döner Fırın Uygulamaları    └Kalite ve Dizayn Mühendisliği    └Örüm talimatları Kireç Endüstrisi Cam Endüstri Demir Dışı Metal Endüstrisi Refrakter Dışı Sektörler Kaynak Sektörü Örtü Tozları Çevre ve Kimya Sektörü Medikal Uygulamalar Rezistans ve Isıtıcı Elemanlar Sektörü Tarımsal Uygulamalar Madencilik Sektörü İnşaat Sektörü Ürün Portföyü ve Hizmet Edilen Sektörler