Çalışma Hayatı

Sektörde rekabet avantajı ve başarının ancak mutlu ve sağlıklı çalışanlarla sağlanabileceğinin farkındayız. Üretim süreçlerini mükemmel hale getiren en değerli kaynağımız ise işgücümüz. Bunun için çalışanlara mesleki ve bireysel olarak kendilerini geliştirebilecekleri, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sunmayı en önemli sorumluluğumuz olarak görüyoruz.

Manyezit ve refrakter üretim sektörü; iş sağlığı ve güvenliği, iş ortamında dijital dönüşüm, yeni nesil yetkinlik ve mesleki gereklilikler gibi önemli sosyal riskler barındırıyor. 2018 yılı itibariyle 629 kişilik çalışan kadromuzla çeşitli sektörlere hizmet veriyor ve bu sektörlerdeki başarımızı sosyal riskleri etkin şekilde yöneterek kalıcı hale getiriyoruz.

Üretim süreçlerinde insana bağlı hata ve kazaları azaltmak için çalışanlara teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme kapsamında imkanlar sunuyor, iş sağlığı ve güvenliği konusunda en ileri standartları gözetiyoruz.

Çalışanların potansiyellerini ortaya koyarak, verimli performans sağlamaları için bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlayan, yeni yetkinliklerin önünü açan gelişim imkanları sağlıyoruz.

Yetenek ve Performans Yönetimi

Manyezit ve refrakter sektörü uzmanlık ve bilgi birikimi gerektiren, ancak yetenek açığının gözlemlendiği sektörler arasında yer alıyor. Kümaş olarak, insan kaynakları süreçlerinde çalışanların yeni yetkinlikler geliştirmelerine ve performanslarını geliştirmelerine önem veriyoruz.

Mesleki eğitim ve yeterlilikler, bakım yönetimi ve üretim birimleri eğitimleri, kalite yönetim sistemleri ve belgelendirme eğitimleri, iş makineleri operatörlük eğitimleri, oryantasyon ve iş başı eğitimleri gibi farklı alanlarda eğitimler sunuyoruz. 2018 yılında çalışan başına 16 saat olmak üzere toplam 10.148 kişi*saat eğitim verdik.

360 Derece Geri Bildirim sistemi ile çalışanların performansları ve yetenekleriyle ilgili kişisel farkındalığını artırıyor, performans ve yetkinliklerini çok yönlü olarak değerlendirmelerini sağlıyor, güçlü ve gelişime açık yönlerini belirliyoruz. Performans yönetimini anlık ödüllendirme sistemiyle teşvik ediyoruz. Ayrıca çalışanların operasyonlarla ilgili iyileştirme önerilerini aktarabildikleri bir platform olan Akıl Küpü ile iletişimin kuvvetlendirilmesine ve şirket içerisindeki yenilikçi fikir geliştirme kültürüne destek oluyoruz.

Performans yönetimi sistemi çalışanların hedef odaklı çalışmalar yapmalarını sağlıyor. Beyaz yakalı çalışanlar Kariyer Gelişim Formları aracılığıyla kariyerlerine nasıl yön vereceklerine dair taleplerini iletiyorlar ve bu doğrultuda onlarla yüz yüze kariyer görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Görüşmeler, çalışanların yetkinliklerini geliştirmeleri için ihtiyaç duydukları eğitimlerin belirlenmesinde de faydalı oluyor.

Gelişimlerine katkıda bulunduğumuz yetenekleri elde tutmak şirketimizin başarısında önemli rol oynuyor. Her iki yılda bir gerçekleştirdiğimiz çalışan bağlılığı araştırması skorumuz 2017 yılında %80 olarak gerçekleşti.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Manyezit cevherinden endüstriyel ürün üretim süreci, kritik iş sağlığı ve güvenliği risklerini barındırıyor. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği, işimizin merkezinde yer alan en öncelikli sürdürülebilirlik konularımız arasında yer alıyor. Bu alandaki tehlikelerin çalışan sağlığı ve güvenliğini hiçbir şekilde riske atmayacak şekilde yönetilmesi için Entegre Yönetim Sistemi Politikamız kapsamında hem İSG performansını takip ediyor hem de farkındalık yaratmak için uygulamalar hayata geçiriyoruz.

İSG ile ilgili tüm uygunsuzlukları ve risk analizlerini dijital olarak kayıt altına alıp takip ederek sistemin işleyişini kolaylaştırıyor ve veri kayıplarının önlenmesini sağlıyoruz.

Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefimiz doğrultusunda tüm uygunsuzlukları, ramak kala olayları, kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek üzere çalışıyoruz. Bunun için güvenli davranışı esas alan kültüre odaklanıyoruz. Güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamanın yanı sıra iş dışı sağlık ve güvenliği de teşvik ediyoruz. İş sağlığı ve güvenliğinin yerleşik kültür olarak çalışanlar ve diğer ilgili taraflar (taşeron/müteahhit, stajyer, ziyaretçi, vb.) tarafından benimsenmesi için çalışıyoruz. Haberli ve habersiz güvenlik turları, davranışsal güvenlik denetimleri ve gündüz vardiyası harici denetimler gerçekleştiriyoruz.

Teknolojik gelişmelerden faydalanarak üretim araç ve süreçlerini daha güvenli hale getiriyoruz. Kullandığımız son teknoloji ve teknik donanım, hem üretimde rekabet avantajı yaratmamıza yarıyor hem de İSG performansını geliştirmemizi sağlıyor. Şirketin tüm faaliyet ve çalışma alanlarında tespit edilen güvenli ve güvensiz durumlar ile davranışları Kümaş SAP (System Analysis and Program Development) İSG Modülü veri tabanına sistematik olarak giriyoruz. Böylece, ilgili saha sorumluları tarafından gerekli tedbirlerin alınması amacıyla düzeltici ve önleyici faaliyetler oluşturuyor ve takibini güvenli biçimde yapıyoruz.

Şirketimizde iş sağlığı ve güvenliği konularından sorumlu en üst düzey kişi, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline iki raporlama düzeyi uzaklıktaki Sağlık, Emniyet ve Çevre Müdürüdür.

Davranış değişikliği yaratmada ve bilinçlendirme konusunda eğitimlerin önemli olduğuna inanıyoruz. Çalışanların bilinçli bir şekilde güvenli çalışma ortamı koşullarını gözeterek çalışmaları için iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimler sunuyoruz. 2016 yılına kıyasla İSG eğitimlerini %33 arttırarak 2018 yılında çalışan başına ortalama 24 saat eğitim verdik. Sunduğumuz İSG eğitimleri Kümaş’taki tüm eğitimlerin %60’ını oluşturuyor.

İşgünü kayıplı, işgünü kaybı olmayan, maddi hasarlı gibi kaza sınıflarını esas alarak tüm çalışanların ve taşeron çalışanlarının İSG performansını takip ediyoruz.

Biz Etkinlik Takvimi Yetenek Sürdürülebilirliği Sizi Dinliyoruz
-->