Katma Değerli ve Yenilikçi Ürünler

Manyezit ve refrakter sektöründeki 40 yılı aşkın tecrübemiz, teknik donanımımız ve üretim kapasitemizle hizmet verdiğimiz tüm sektörlerin güvenilir çözüm ortağı olmak amacıyla çalışıyoruz. Faaliyetlerimizle tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya, çevre üzerindeki etkilerimizi azaltmaya ve ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlamaya odaklanıyoruz.

İleri teknolojileri iş süreçlerine adapte ederek hızlı büyümemize devam ederken, geliştirdiğimiz ürünlerle ekosistemimizdeki müşterilerin de büyümesine katkı sağlıyoruz. Kümaş bünyesinde sektörün ilk ve tek Ar-Ge merkezine sahibiz ve Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarına öncelik veriyoruz. Bu doğrultuda, çok sayıda ve çeşitli sektörlerden müşteriler için katma değerli ve yenilikçi ürünler geliştiriyoruz.

Çalışmalarımız kapsamında T.C. Ticaret Bakanlığı destekli markalaşma programı TURQUALITY’e kabul edilen sektördeki ikinci kuruluş olmayı başardık.

Ar-Ge ve inovasyon

Yenilikçilik, küresel manyezit ve refrakter sektöründe rekabet gücünün korunması ve sürdürülebilir büyüme sağlanmasında önemli bir rol oynuyor. Ar-Ge çalışmaları ile inovatif fikirlerin pazarlanabilir ürünlere ve hizmetlere dönüşmesini sağlıyoruz.

Kümaş’ta müşteri odaklı Ar-Ge yaklaşımına sahibiz. Bu kapsamda araştırma ve ürün geliştirme süreçlerinde müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini anlamak ve karşılamak üzere faaliyetler yürütüyoruz. Ar-Ge ve inovasyon süreçlerinde üniversiteler, araştırma merkezleri, tedarikçiler gibi paydaşlarımızla iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Özellikle TÜBİTAK- Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) projeleriyle teknoloji ve bilimi destekliyoruz.

Kümaş Ar-Ge Merkezi sektörde ilk ve tek konumda bulunuyor. Türkiye’nin madenleri yabancı şirketler tarafından değerlendirilerek yurt dışında işleniyor ve katma değeri yüksek uç ürünler halinde ülkemizde ithal ediliyordu. Ar-Ge çalışmalarımızla bu durumu tersine çevirdik ve ithalat bağımlılığının önüne geçerek ihracat yapma seviyesine yükseldik. Stratejik hammadde olan manyezit cevherini, yenilikçi teknolojiler geliştirerek işliyor ve katma değerli ürünler haline getiriyoruz. Üretimimizin %42’sini 43 ülkeye ihraç ediyoruz.

Ürün güvenliği ve kalite yönetimi

Manyezit ve refrakter sektöründe küresel bir oyuncu olarak, müşterilerimize sunduğumuz ürünlerin güvenli ve kaliteli olmasını vazgeçilmez sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Tesislerimizde ürün güvenliği ve kalite yönetimini uluslararası standartlarda gerçekleştiriyoruz. Entegre Yönetim Sistemi Politikasının bir parçası olan ürün güvenliği ve kalitesi alanında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar ve GMP+ İyi Üretim Uygulaması Sistemi belgelerine sahibiz.

Entegre fabrikamızda hem doğal manyezit cevherinden ürettiğimiz sinter manyezit, fused manyezit, fused oksikrom ve kalsine manyezit türevi ürünleri endüstriyel hammadde olarak piyasaya arz ediyor, hem de nihai ürün olarak manyezit, dolomit ve alümina esaslı refrakter tuğla ve harçları üretiyoruz. Ürün portföyü ve hizmet edilen sektörlere buradan ulaşabilirsiniz.

Tedarik Zinciri Yönetimi

Ürün güvenliği ve kalite yönetiminde bütünlük ve tutarlılık sağlamak için tedarikçi seçimleri ve satın alma süreçlerini titizlikle yürütüyoruz. Tedarik Zinciri Grup Müdürü tedarik zinciri ile ilgili tüm süreçlerden sorumlu olup direkt Yönetim Kurulu Başkan Vekiline raporlama yapıyor.

Tedarikçilerimizi, beraber geliştiğimiz paydaşlarımız olarak görüyoruz. Şirketimiz ile aynı değerleri paylaşan ve aramızda güven ilişkisi kurduğumuz tedarikçilerle uzun dönemli iş birlikleri kuruyoruz. Tedarikçi seçimlerinde çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kriterleri koyuyor, değerlendirmede ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelerine sahip tedarikçileri tercih ediyoruz. Tedarikçilerimize iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vererek çalışma standartlarını yükseltiyoruz. Bununla birlikte, yerel tedarikçilerle çalışarak sosyoekonomik kalkınmaya destek veriyoruz. 2018 yılında tedarikçilere yaptığımız toplam ödemelerin %49’u yerel tedarikçilere yapıldı.

Müşteri Memnuniyeti

Müşteri odaklılık anlayışımız doğrultusunda, işimizi ve ürünlerimizi geliştirmek için müşterilerimizin görüşlerine önem veriyoruz. Entegre Yönetim Politikasının bir parçası olarak müşteri memnuniyetini ölçüyor ve takip ediyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında ürün sunduğumuz 300’den fazla müşterimiz ile memnuniyet anketi çalışması yapıyoruz. 2018 yılında müşteri memnuniyeti ve bağlılığı oranları %87 oldu.

Müşteriler her türlü geri bildirimi www.kumasref.com web sitesi, marketing@kumasref.com email adresi, 02742250050 telefon numarası ve 02742250060 faks numarası üzerinden iletebiliyor Bununla birlikte, müşteri ziyaretleri sırasında yüz yüze görüşmelerle de görüşlerini alıyoruz. Müşteri şikayetlerinin %100’ünü çözüme ulaştırıyoruz. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahibiz ve bu kapsamda müşterilere ait bilgileri koruyor ve üçüncü şahıslarla asla paylaşmıyoruz. Bilgi Güvenliği Politikasına buradan ulaşabilirsiniz.

Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için çalışanlara profesyonel satış servisi eğitimi ve ileri düzey iletişim ve müzakere teknikleri eğitimi veriyoruz.

Ekonomi Bakanlığı destekli markalaşma programı olan TURQUALITY’e katılmamız ve Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) yapmamız marka itibarımızı destekliyor. Müşteri veri tabanının oluşturulması teklif, üretim ve sevkiyat süreçlerinde olası hataları en aza indirmemize ve bütçe, maliyet ve fiyat kontrollerinin en etkin şekilde yapmamıza imkan veriyor. Müşteri şikayetlerine göre, veri tabanındaki müşterilere ait talep, teklif, sipariş, üretim ve tedarik aşamalarını kontrol ederek mevcut sorunun ana nedenine ulaşarak gerekli çözümleri üretiyor ve müşteri memnuniyetinin en üst düzeyde gerçekleşmesini sağlıyoruz.

Biz Etkinlik Takvimi Yetenek Sürdürülebilirliği Sizi Dinliyoruz
-->