Çelik Döküm Potaları

Pota ocağı, VD ve VOD proseslerinde üretim yapılan farklı kalite çelik üretimleri için yüksek yoğunluk, güçlü cüruf rezistansı, yüksek termal dayanım içeren dolomit ve manyezit ürünlerimizle müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun ürün ve dizayn hizmeti vermekteyiz. 

 

MgO-C Pota Örgüsü

Dolomit Pota Örgüsü Dolomit / MgO- C Pota Örgüsü AMC / MgO- C Pota Örgüsü

Müşteri talebine göre antioksidan katkılı ürünler üretilebilir.     Müşteri talebine göre antioksidan katkılı ürünler üretilebilir.

 

Püskürtme Harçları

Püskürtme tamir harcı uygulamalarımız çelik döküm potalarında refrakter tuğlaların dengeli aşınması ve düşük tuğla tüketimine bağlı performans artışı sağlar. Özel bağlayıcı sistemi sayesinde düşük püskürtme kayıpları ile çalışan harcımızın uygulaması esnasında, ihtiyaca göre teknik servis ve uygulama ekipmanı imkanları sunulur.

Çelik döküm potaları için sunulan püskürtme harçlarımız;

-QHR 300

-QHR 301

-QHR 302

-QHR C 302

 

Dolomit Bazlı Harçlarımız

 

Dövme Harçları

o    KÜDORAM 41

o    KÜDORAM 40
o    KÜDORAM 80
o    KÜDOPLAST

 

Dolgu Harçları

o    KÜDOFİLL 6


Manyezit Bazlı Harçlarımız

Dövme Harçları

o    KÜMRAM BH P 310
o    KÜMRAM BH P 322
o    KÜMRAM BH P 510
o    KÜMRAM BH 210

 Ürünler Refrakter Sektörü Refrakter Endüstrisi    └Sinter Manyezit (DBM)    └Fused Manyezit (Ergitilmiş Manyezit)    └Kalsine Manyezit (CCM) Demir Çelik Endüstrisi    └BOF (konvertör)    └Çelik Döküm Potaları    └Elektrik Ark Ocakları    └İndüksiyon Ocakları    └Tandiş    └Vakum Altında Gaz Giderme Çimento Endüstrisi    └Döner Fırın Uygulamaları    └Kalite ve Dizayn Mühendisliği    └Örüm talimatları Kireç Endüstrisi Cam Endüstri Demir Dışı Metal Endüstrisi Refrakter Dışı Sektörler Kaynak Sektörü Örtü Tozları Çevre ve Kimya Sektörü Medikal Uygulamalar Rezistans ve Isıtıcı Elemanlar Sektörü Tarımsal Uygulamalar Madencilik Sektörü İnşaat Sektörü Ürün Portföyü ve Hizmet Edilen Sektörler