Ar-Ge Merkezi

Sektörde ilk ve tek;
Kümaş Ar-Ge Merkezi

Ar-Ge Merkezimizin kuruluşu ile yetkin kadromuz, teknik ve teknolojik donanımımız, kendi alanımızdaki yenilikçi projelerimiz, güçlü üniversite-sanayi işbirliklerimiz, tamamladığımız ve devam eden Teydeb Projelerimiz ile teknoloji ve bilime yatırım yapmayı sürdürüyoruz.

Ülkemizdeki Ar-Ge alt yapısındaki yetersizlikler sebebiyle, yabancı şirketler tarafından değerlendirilen madenlerimiz yurt dışında işlenerek katma değeri yüksek uç ürünler halinde ülkemizce ithal edilmektedir.

Bu serüvende sahip olduğumuz stratejik hammadde olan manyezit cevherini, yenilikçi teknolojiler geliştirerek ve kullanarak ekonomik değer yaratmayı Ar-Ge felsefemiz olarak belirledik. Şirketimizin asıl faaliyet alanı olan refrakter ürünlerde ürün gamını geliştiren müşteri odaklı projeler yürütüyoruz. Bunun yanında halen ülkemizde üreticisi olmayan, refrakter sektörü dışındaki magnezyum içeren ürünleri üretmek için teknoloji geliştirme çalışmaları yapıyoruz.

 DESTEK FAALİYETLERİ Tedarik Satın Alma Yaklaşımımız E-satın alma Ar-Ge Merkezi Ar-Ge Felsefemiz Ekipmanlar Ar-Ge Merkezi Kalite Yönetim Sistemi Entegre Kalite Yönetim Sistemi