Post-Mortem ve Proses Analizi

Post-Mortem analizler sayesinde;
-    Tuğlaların kullanımı esnasında maruz kaldığı koşulları inceliyor,
-    Bir sonraki uygulamada daha yüksek performans için kalite seçimi konusunda yönlendirme alıyor,
-    Tuğlaların kullanıldığı proseslerde termal, kimyasal ve mekanik etkiler hakkında fikir edinerek gelişim önerileri sunuyoruz.

 

 Teknik Destek Süpervizörlük ve Teknik Danışmanlık Dizayn Mühendisliği Post-Mortem ve Proses Analizi Teknik Yayınlar ve Dokümanlar