Kalite ve Dizayn Mühendisliği

Kümaş; döner fırınların, teknik özelliklerini, operasyon şartlarını, hammadde ve klinkerin kimyasal analizlerini dikkate alarak kalite ve dizayn hizmeti sunmaktadır.

Bu analiz sonuçlarına göre,

1.       Termal şokların niteliği ve tuğla örgüsüne etkilerini

2.       Mekanik şartların büyüklüğünü ve tuğla üzerine etkilerini

3.       Kimyasal analizler ve operasyon verilerini dikkate alarak sinter bölgesinin anzast tutma etkinliğinin analiz edilmesini

4.       Fırın atmosferinde toz ve tutunan uçucuların durumunu

5.       Fırın atmosferinde tutunan uçucuların miktarını, oluşabilecek ötektik bileşenlerin kimyasal yapısını, erime noktalarını ve fırın bölgelerinde birikim oranlarını hesaplayarak infiltrasyon riskini analitik olarak belirlemektedir.

Değerlendirme sonuçlarına uygun tuğla, geliştirilen program ile seçilebilmektedir. Geliştirilen tuğla değerlendirme programı klinker üretim teknolojisinde kullanılan bilimsel dokümanları, ülkemizdeki ve dünya pazarındaki döner fırınların verilerinin karşılaştırılması ile elde ettiğimiz regresyon-korelasyon programlarını kaynak olarak kullanmaktadır. Ürünlerimizin performansı,  AR&GE laboratuvarımızdaki post-mortem sonuçları ile karşılaştırılarak doğrulaması yapılmaktadır. Böylece tüm fırınların tuğla seçimindeki doğruluk oranları, hesaplama yöntemi ile kimyasal sonuçların karşılaştırılması yapılmakta, geniş bir veri ağı oluşturulmaktadır.

 Ürünler Refrakter Sektörü Refrakter Endüstrisi    └Sinter Manyezit (DBM)    └Fused Manyezit (Ergitilmiş Manyezit)    └Kalsine Manyezit (CCM) Demir Çelik Endüstrisi    └BOF (konvertör)    └Çelik Döküm Potaları    └Elektrik Ark Ocakları    └İndüksiyon Ocakları    └Tandiş    └Vakum Altında Gaz Giderme Çimento Endüstrisi    └Döner Fırın Uygulamaları    └Kalite ve Dizayn Mühendisliği    └Örüm talimatları Kireç Endüstrisi Cam Endüstri Demir Dışı Metal Endüstrisi Refrakter Dışı Sektörler Kaynak Sektörü Örtü Tozları Çevre ve Kimya Sektörü Medikal Uygulamalar Rezistans ve Isıtıcı Elemanlar Sektörü Tarımsal Uygulamalar Madencilik Sektörü İnşaat Sektörü Ürün Portföyü ve Hizmet Edilen Sektörler