Madencilik Sektörü

Kümaş, Kalsine Manyeziti Nickel / Cobalt metali üretiminde hidrometalürjik işlemlerde pH ayarlama kimyasalı olarak sunar. Prosesteki reaksiyonlar pH’ı sürekli düşüren asit üretirler. pH’ı dengede tutmak için düzenli bir baz ilave etmek gerekir.
pH dengelemek için kullanılan NaOH yerine CCM kullanmanın avantajları:

1- Ürünlerin sodyum içeriğini ortadan kaldırmak
2- Ani PH yükselmesinin önüne geçmek
3- Kostik fiyatlarının aşırı dalgalanması
4- Kostik kullanımdaki çevresel kısıtlar

Madencilik Sektörü İçin  Kalsine Manyezit (CCM) Kaliteleri

 

  Kimyasal Analiz ( % ağırlıkça)  
Kaliteler MgO

SiO2

CaO

Fe2O

Ateş Kaybı*
KCM EF-1 97 0,9 1,8 0,3 4
KCM EF-2 96,5 1,25 1,85 0,4 4

 Ürünler Refrakter Sektörü Refrakter Endüstrisi    └Sinter Manyezit (DBM)    └Fused Manyezit (Ergitilmiş Manyezit)    └Kalsine Manyezit (CCM) Demir Çelik Endüstrisi    └BOF (konvertör)    └Çelik Döküm Potaları    └Elektrik Ark Ocakları    └İndüksiyon Ocakları    └Tandiş    └Vakum Altında Gaz Giderme Çimento Endüstrisi    └Döner Fırın Uygulamaları    └Kalite ve Dizayn Mühendisliği    └Örüm talimatları Kireç Endüstrisi Cam Endüstri Demir Dışı Metal Endüstrisi Refrakter Dışı Sektörler Kaynak Sektörü Örtü Tozları Çevre ve Kimya Sektörü Medikal Uygulamalar Rezistans ve Isıtıcı Elemanlar Sektörü Tarımsal Uygulamalar Madencilik Sektörü İnşaat Sektörü Ürün Portföyü ve Hizmet Edilen Sektörler