Döner Fırın Uygulamaları

Önerilen Tuğla Kaliteleri

- Özel çalışma koşulları olduğunda müşteri ihtiyaçlarına göre tasarım yapıyoruz.
- Maliyet & Performans dengesi için refrakter seçimi konusunda alternatif uygulamalarla tasarım desteği veriyoruz.
- Refrakter tuğlaların döner fırına örümü için süpervizörlük hizmeti sağlıyoruz.
- Çalışma koşulları konusunda teknik destek veriyoruz.
- Ülkemizin seçkin üniversiteleri ve TÇMB ile işbirliği içinde ömrü bitmiş tuğlalarda post-mortem analiz desteği veriyoruz.

Örgü Harçları

Cam suyu yerine su ile kullanıma hazır hale getirilen harç pek çok uygulama kolaylığı sağlar, ayrıca cam suyu kullanımından gelen alkali içeriği bertaraf edilmiş olur.
- KM READY MİX

 

 Ürünler Refrakter Sektörü Refrakter Endüstrisi    └Sinter Manyezit (DBM)    └Fused Manyezit (Ergitilmiş Manyezit)    └Kalsine Manyezit (CCM) Demir Çelik Endüstrisi    └BOF (konvertör)    └Çelik Döküm Potaları    └Elektrik Ark Ocakları    └İndüksiyon Ocakları    └Tandiş    └Vakum Altında Gaz Giderme Çimento Endüstrisi    └Döner Fırın Uygulamaları    └Kalite ve Dizayn Mühendisliği    └Örüm talimatları Kireç Endüstrisi Cam Endüstri Demir Dışı Metal Endüstrisi Refrakter Dışı Sektörler Kaynak Sektörü Örtü Tozları Çevre ve Kimya Sektörü Medikal Uygulamalar Rezistans ve Isıtıcı Elemanlar Sektörü Tarımsal Uygulamalar Madencilik Sektörü İnşaat Sektörü Ürün Portföyü ve Hizmet Edilen Sektörler