Ekipmanlar

 

MİNERALOJİ  FAALİYETLERİ

•    Yeni geliştirilen ürünlerin mineralojik analizi
•    Kullanılmış ve ömrünü tamamlamış olan refrakterlerde taramalı elektron mikroskobu ile aşınma mekanizmalarının tespiti
•    FM, DBM, CCM ve refrakter ürünlerin mikro yapıları
•    Müşteri talepleriyle gelen ürünlerin analizi

KİMYA LABORATUVARI FAALİYETLERİ:

•    Girdi ürün, ara ve nihai ürünlerin kimyasal analizleri
•    Post mortem, cüruf, klinker vb. analizleri

FİZİK BÖLÜMÜ:

•    Porozite, soğuk ve sıcakta basma mukavemeti
•    HOT-MOR, yük altında refrakterlik ve creep termal genleşme, gaz geçirgenlik analizleri
•    Cüruf atağı testleri
•    Klinker etkileşim testleri

REZİSTANS TOZU LABORATUVARI

•    Toz için akma hızı, yoğunluk testleri
•    Rezistans üretimi
•    Yüksek gerilim testi
•    Kaçak akım testi
•    İzolasyon direnci
•    Ömür testi

 DESTEK FAALİYETLERİ Tedarik Satın Alma Yaklaşımımız E-satın alma Ar-Ge Merkezi Ar-Ge Felsefemiz Ekipmanlar Ar-Ge Merkezi Kalite Yönetim Sistemi Entegre Kalite Yönetim Sistemi