Cam Endüstri

Bir cam fırını regeneratöründe refrakter tuğlaların maruz kaldığı tipik koşullar;

 

Manyezit tuğlalar aşağıdaki özellikleri ile cam fırınların regeneratörlerinde tercih edilen başlıca refrakter tuğlalardır.

Kümaş’ın B2O3 içermeyen, düşük CaO ve Fe2O3 içeriğine sahip doğal MgO kaynağını kullanılarak ürettiği ürünlerde sürünme dayanımları yüksektir.

CAM FIRINLARI REGENERATÖRLERİ İÇİN MANYEZİT TUĞLALAR

 

 

 

KM MG 97.5

İri kristalli fused manyezit kullanılarak üretilen, regeneratör üst bölge ürünleri

KM MG 97

KM MG 96.5

İri kristalli sinter manyezit kullanılarak üretilen, regeneratör orta ve alt bölge ürünleri

KM MG 96

KM MG 95.5Ürünler Refrakter Sektörü Refrakter Endüstrisi    └Sinter Manyezit (DBM)    └Fused Manyezit (Ergitilmiş Manyezit)    └Kalsine Manyezit (CCM) Demir Çelik Endüstrisi    └BOF (konvertör)    └Çelik Döküm Potaları    └Elektrik Ark Ocakları    └İndüksiyon Ocakları    └Tandiş    └Vakum Altında Gaz Giderme Çimento Endüstrisi    └Döner Fırın Uygulamaları    └Kalite ve Dizayn Mühendisliği    └Örüm talimatları Kireç Endüstrisi Cam Endüstri Demir Dışı Metal Endüstrisi Refrakter Dışı Sektörler Kaynak Sektörü Örtü Tozları Çevre ve Kimya Sektörü Medikal Uygulamalar Rezistans ve Isıtıcı Elemanlar Sektörü Tarımsal Uygulamalar Madencilik Sektörü İnşaat Sektörü Ürün Portföyü ve Hizmet Edilen Sektörler